Home

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie

Adres spółki:
11 –700 Mrągowo
Osiedle Mazurskie 1A

Kontakt:
tel.: 89 742 61 11
e–mail.: sekretariat@zwik.mragowo.pl
Stron internetowa: www.zwik.mragowo.pl

Dane:
NIP: 742-137-52-96
REGON: 510426218

Numer konta:
Bank Millennium
87 1160 2202 0000 0000 6193 6648

Działalność:

Przedmiotem działalności spółki jest:
- produkcja i zaopatrzenie miasta w wodę,
- eksploatacja miejskiej sieci wodociągowej, studni publicznych oraz stacji uzdatniania wody,
- eksploatacja miejskiej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przepompowni ścieków,
- odbiór ścieków od dostawców i ich oczyszczanie,
- konserwacja urządzeń, remonty i odtwarzanie majątku eksploatacyjnego,
- wydawanie uzgodnień w zakresie budowy przyłączeń do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej i dokonywanie odbioru urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
- świadczenie usług w zakresie remontów, budowy i eksploatacji sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
- działalność handlowa w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie działania Spółki.