Dostawa zrębki drzewnej na potrzeby funkcjonowania kompostowni osadów ściekowych w Polskiej Wsi k/Mrągowa

Mrągowo, dnia 14 maja 2024 r.     OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU 1.     Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Os. Mazurskie 1A , 11 – 700 Mrągowo tel.  89 742 61 11 e-mail: sekretariat@zwik.mragowo.pl http://zwik.mragowo.pl  godziny urzędowania:   7:00 – 15:00 2.     Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,  zgodnie z zapisami…

Mrągowo dnia 13.02.2024 OGŁOSZENIE Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t, model pojazdu TRANSPORTER T5 4MOTION TDi MR 03 E4 3.0 t Termin składania ofert: 20.02.2024r godz. 10,00

OGŁOSZENIE Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t, model pojazdu TRANSPORTER T5 4MOTION TDi MR 03 E4 3.0t OFERTA-Transporter U-M-O-W-A-sprzedaz-Transporter

Mrągowo dnia 31.01.2024 OGŁOSZENIE Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t, model pojazdu TRANSPORTER T5 4MOTION TDi MR 03 E4 3.0t Termin składania ofert: 09.02.2024r godz. 10,00

OGŁOSZENIE Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t, model pojazdu TRANSPORTER T5 4MOTION TDi MR 03 E4 3.0t OFERTA-Transporter U-M-O-W-A-sprzedaz-Transporter

Ogłoszenie w sprawie składnia ofert na badanie sprawozdania finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie za rok obrotowy 2023 i rok obrotowy 2024

Ogłoszenie w sprawie składnia ofert na badanie sprawozdania finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie za rok obrotowy 2023 i rok obrotowy 2024   Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo, os. Mazurskie 1A zaprasza uprawnione jednostki do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i…

BUDOWĘ TRANZYTU SIECI WODOCIĄGOWEJ OD UJĘCIA WODY SOŁTYSKO DO WODOCIĄGU UL. MŁYNOWA  W MRĄGOWIE

OGŁOSZENIE   Nazwa i adres zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo Opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na :    „BUDOWĘ TRANZYTU SIECI WODOCIĄGOWEJ OD UJĘCIA WODY SOŁTYSKO DO WODOCIĄGU UL. MŁYNOWA  W MRĄGOWIE”. Wytyczne do wyceny: Podać ofertę cenową Do  zadania sporządzić  dokumentację. – projekt budowlano…

Przetarg na sprzedaż organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. MRAGVIT

 Mrągowo , dnia  13 lutego 2023 r.     Zakład  Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.  w Mrągowie zaprasza do złożenia ofert w przetargu na sprzedaż organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. MRAGVIT.     Organiczny środek wytwarzany jest na terenie kompostowni  zlokalizowanej przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Polska Wieś k/Mrągowa , wprowadzony do obrotu…

Przetarg na sprzedaż organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. MRAGVIT

Mrągowo 29.07.2022r     Zakład  Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.  w Mrągowie zaprasza do złożenia ofert w przetargu na sprzedaż organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. MRAGVIT.   Organiczny środek wytwarzany jest na terenie kompostowni  zlokalizowanej przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Polska Wieś k/Mrągowa , wprowadzony do obrotu na podstawie Decyzji nr G-1089/21, wydanej…

przetarg na sprzedaż organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. MRAGVIT.

Mrągowo 24.06.2022r   Zakład  Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.  w Mrągowie zaprasza do złożenia ofert w przetargu na sprzedaż organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. MRAGVIT.   Organiczny środek wytwarzany jest na terenie kompostowni  zlokalizowanej przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Polska Wieś k/Mrągowa , wprowadzony do obrotu na podstawie Decyzji nr G-1089/21, wydanej przez…