Przetarg na sprzedaż organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. MRAGVIT

Mrągowo 29.07.2022r     Zakład  Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.  w Mrągowie zaprasza do złożenia ofert w przetargu na sprzedaż organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. MRAGVIT.   Organiczny środek wytwarzany jest na terenie kompostowni  zlokalizowanej przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Polska Wieś k/Mrągowa , wprowadzony do obrotu na podstawie Decyzji nr G-1089/21, wydanej…

przetarg na sprzedaż organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. MRAGVIT.

Mrągowo 24.06.2022r   Zakład  Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.  w Mrągowie zaprasza do złożenia ofert w przetargu na sprzedaż organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. MRAGVIT.   Organiczny środek wytwarzany jest na terenie kompostowni  zlokalizowanej przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Polska Wieś k/Mrągowa , wprowadzony do obrotu na podstawie Decyzji nr G-1089/21, wydanej przez…

Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż samochodu dostawczego do 3.5t marki FORD FT 350TDCI Euro 4 Transit

Mrągowo dnia 14.06.2022 OGŁOSZENIE Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż samochodu dostawczego do 3.5t marki FORD  FT 350TDCI Euro 4 Transit Termin składania ofert: 24.06.2022r godz. 10,00 Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. os. Mazurskie 1 A ,  11-700 Mrągowo. Oferty należy…

Sprzedaż organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. MRAGVIT

Mrągowo 06.06.2022r   Zakład  Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.  w Mrągowie zaprasza do złożenia ofert w przetargu na sprzedaż organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. MRAGVIT. Organiczny środek wytwarzany jest na terenie kompostowni  zlokalizowanej przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Polska Wieś k/Mrągowa , wprowadzony do obrotu na podstawie Decyzji nr G-1089/21, wydanej przez Ministra…

Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2026 WARIANT I od 01.01.2024 do 31.12.2025 WARIANT II

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienie sektorowe   Nazwa i adresy Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 742-13-75-296 Osoba do kontaktów: Tadeusz Bakuła E-mail: bakula@zwik.mragowo.pl Tel.: 603 604 863 Adresy internetowe: Główny adres: https://zwik.mragowo.pl/ Komunikacja: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie…

Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby bieżącej działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o. z siedzibą w Mrągowie

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                                                                             ZWiK 2p/2022 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) PRZETARG PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (NAZWA): Wykonanie zadania…

Sprzedaż organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. MRAGVIT

Mrągowo 02.12.2021r   Zakład  Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.  w Mrągowie zaprasza do złożenia ofert w przetargu na sprzedaż organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. MRAGVIT.   Organiczny środek wytwarzany jest na terenie kompostowni  zlokalizowanej przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Polska Wieś k/Mrągowa , wprowadzony do obrotu na podstawie Decyzji nr G-1089/21, wydanej przez…

Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż używanej ładowarki teleskopowej

Mrągowo dnia 28.10.2021r OGŁOSZENIE Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż używanej ładowarki teleskopowej Termin składania ofert: 08.11.2021 r. godz. 12.00 Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. os. Mazurskie 1 A , 11-700 Mrągowo. Oferty należy składać na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji…

Opracowanie i wdrożenie e-usług w ZWiK w Mrągowie wraz z dostawą zestawów telemetrycznych i środowiska informatycznego

Polska-Mrągowo: Urządzenia do pomiaru przepływu 2021/S 196-511888 Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Dostawy Podstawa prawna: Dyrektywa 2014/25/UE Sekcja I: Podmiot zamawiający I.1) Nazwa i adresy Oficjalna nazwa: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Krajowy numer identyfikacyjny: 7421375296 Adres pocztowy: Osiedle Mazurskie 1a Miejscowość: Mrągowo Kod NUTS: PL622 Olsztyński Kod pocztowy: 11-700 Państwo: Polska…

Dostawa zrębki drzewnej na potrzeby funkcjonowania kompostowni osadów ściekowych w Polskiej Wsi k/Mrągowa

OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU 1.      Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Os. Mazurskie 1A , 11 – 700 Mrągowo tel.  89 742 61 11 , fax. 89 741 86 21 e-mail: sekretariat@zwik.mragowo.pl http://zwik.mragowo.pl/ godziny urzędowania:   7:00 – 15:00   2.      Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,  zgodnie z zapisami Regulaminu wewnętrznego udzielania…