Przetarg na sprzedaż organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. MRAGVIT

 Mrągowo , dnia  13 lutego 2023 r.

 

 

Zakład  Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.  w Mrągowie

zaprasza do złożenia ofert w przetargu

na sprzedaż organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. MRAGVIT.

 

 

Organiczny środek wytwarzany jest na terenie kompostowni  zlokalizowanej przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Polska Wieś k/Mrągowa , wprowadzony do obrotu na podstawie Decyzji nr G-1089/21, wydanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju  Wsi  z dnia 24.11.2021 r.

Organiczny środek poprawiający właściwości gleby pn. MRAGVIT, stosuje się do poprawy właściwości fizycznych i chemicznych wszystkich rodzajów gleb, wzbogaca glebę w składniki pokarmowe takie jak : azot ,fosfor, potas oraz substancję organiczną, przeznaczony jest do stosowania  na gruntach rolnych w uprawach polowych roślin rolniczych , w uprawie roślin ozdobnych i leśnych, uprawach sadowniczych oraz trawników.  MRAGVIT przeznaczony jest również do rekultywacji zdegradowanych gruntów pod zalesienia. Szczególnie polecany jest do stosowania na glebach o niskiej zawartości próchnicy i niskiej zawartości fosforu.

Jedna tona środka organicznego zawiera co najmniej 6 kg (N) ogółem, 5 kg fosforu w przeliczeniu na P2O5, 1,5 kg potasu w przeliczeniu na K2O oraz 110 kg substancji organicznej.

 

Cena wywoławcza

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi  50,00 zł netto ( słownie : pięćdziesiąt złotych netto ) za 1 tonę.

Ilość produktu

Sprzedający informuje, że masa przedmiotu przetargu do sprzedaży to 1 000 Mg .

Termin i miejsce, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu

Kompost MRAGVIT  magazynowany jest na terenie kompostowni oraz  w magazynie gotowego kompostu.

Po uprzednim umówieniu się z pracownikiem Spółki, na teren kompostowni można wejść od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00.

Osoba do kontaktu: Kierownik Oczyszczalni Ścieków  Andrzej Strus, tel. 605 223 838.

Termin składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia 27 lutego 2023 r. do godz. 10.00

 

Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać na adres:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. os. Mazurskie 1 A, 11-700 Mrągowo.

lub w wersji  elektronicznej na adres e:mail : sekretariat@zwik.mragowo.pl

.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 lutego 2023  r. o godz. 10.30 w siedzibie Zakładu Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o. os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo.

 

Załączniki:

załącznik nr 1 – decyzja G-1089-21 wraz z instrukcją stosowania i przechowywania

załącznik nr 2 – wzór umowy

Ostatnio zaktualizoany: 20 kwietnia 2023 przez Jarosław Grabowski