Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2019

Sprawozdanie Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mrągowie z działalności za 2019 rok MRĄGOWO  2020 I.      Charakterystyka jednostki 1.    Nazwa:          Zakład Wodociągów i Kanalizacji          Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2.    Siedziba:          11-700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie 1A 3.    Forma prawna:          Spółka z ograniczoną odpowiedzialności 4.    Wysokość kapitału zakładowego:          13.937.000,00…

Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mrągowie z działalności za 2014 rok MRĄGOWO 2015 I. Charakterystyka jednostki 1. Nazwa: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. Siedziba: 11-700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie IA 3, Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialności 4. Wysokość kapitału zakładowego: 13.195.150,00 złotych Kapitał dzieli się…

Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2018

Sprawozdanie Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mrągowie z działalności za 2018 rok Mrągowo  2019 Charakterystyka jednostki Nazwa:          Zakład Wodociągów i Kanalizacji          Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba:          11-700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie 1A Forma prawna:          Spółka z ograniczoną odpowiedzialności Wysokość kapitału zakładowego:          13.757.500,00 złotych          Kapitał dzieli się…

Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2017

Sprawozdanie Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mrągowie z działalności za 2017 rok MRĄGOWO 2018 I.      Charakterystyka jednostki 1.    Nazwa:          Zakład Wodociągów i Kanalizacji          Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2.    Siedziba:          11-700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie 1A 3.    Forma prawna:          Spółka z ograniczoną odpowiedzialności 4.    Wysokość kapitału zakładowego:          13.551.400,00…

Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2016

Sprawozdanie Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mrągowie z działalności za 2016 rok MRĄGOWO 2017 I.      Charakterystyka jednostki 1.    Nazwa:          Zakład Wodociągów i Kanalizacji          Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2.    Siedziba:          11-700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie 1A 3.    Forma prawna:          Spółka z ograniczoną odpowiedzialności 4.    Wysokość kapitału zakładowego:          13.374.950,00…

Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2015

Sprawozdanie Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mrągowie z działalności za 2015 rok I.      Charakterystyka jednostki 1.    Nazwa:          Zakład Wodociągów i Kanalizacji          Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2.    Siedziba:          11-700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie 1A 3.    Forma prawna:          Spółka z ograniczoną odpowiedzialności 4.    Wysokość kapitału zakładowego:          13.374.950,00 złotych         …

Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mrągowie z działalności za 2012 rok MRĄGOWO 2013 I.        Charakterystyka jednostki 1.      Nazwa:          Zakład Wodociągów i Kanalizacji          Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2.      Siedziba:          11-700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie 1A 3.      Forma prawna:          Spółka z ograniczoną odpowiedzialności 4.      Wysokość kapitału zakładowego:         …

Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2013

Sprawozdanie Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mrągowie z działalności za 2013 rok MRĄGOWO 2014 I.        Charakterystyka jednostki 1.      Nazwa:          Zakład Wodociągów i Kanalizacji          Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2.      Siedziba:          11-700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie 1A 3.      Forma prawna:          Spółka z ograniczoną odpowiedzialności 4.      Wysokość kapitału zakładowego:         …

Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mrągowie z działalności za 2011 rok MRĄGOWO 2012 I.        Charakterystyka jednostki 1.      Nazwa:          Zakład Wodociągów i Kanalizacji          Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2.      Siedziba:          11-700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie 1A 3.      Forma prawna:          Spółka z ograniczoną odpowiedzialności 4.      Wysokość kapitału zakładowego:         …

Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2010

Sprawozdanie Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mrągowie z działalności za 2010 rok MRĄGOWO 2011 I.        Charakterystyka jednostki 1.      Nazwa:          Zakład Wodociągów i Kanalizacji          Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2.      Siedziba:          11-700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie 1A 3.      Forma prawna:          Spółka z ograniczoną odpowiedzialności 4.      Wysokość kapitału zakładowego:         …

Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2009

Sprawozdanie Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mrągowie z działalności za 2009 rok                                                              MRĄGOWO 2010 Charakterystyka jednostki Nazwa:          Zakład Wodociągów i Kanalizacji          Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba:          11-700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie 1A Forma prawna:          Spółka z ograniczoną odpowiedzialności Wysokość kapitału zakładowego:          13.182.000,00 złotych          Kapitał dzieli się na 263.640 udziałów, po…

Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2008

Sprawozdanie Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mrągowie z działalności za 2008 rok                                                              MRĄGOWO 2009 Charakterystyka jednostki Nazwa:          Zakład Wodociągów i Kanalizacji          Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba:          11-700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie 1A Forma prawna:          Spółka z ograniczoną odpowiedzialności Wysokość kapitału zakładowego:          9.059.000,00 złotych          Kapitał dzieli się na 181.180 udziałów, po 50,00…