Ogłoszenie w sprawie składnia ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022

Ogłoszenie w sprawie składnia ofert na badanie sprawozdania finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022   Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo, os. Mazurskie 1A zaprasza uprawnione jednostki do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i…

Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na kompostowni osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków Polskiej Wsi k/Mrągowa

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na kompostowni osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków Polskiej Wsi k/Mrągowa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu 13. Zamawiający ubiega się o rozszerzenie…

Dostawa i montaż pomostowej wagi samochodowej o nośności 60 t na potrzeby kompostowni osadów ściekowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie

Ogłoszenie nr 544336-N-2020 z dnia 2020-05-27 r.     Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Dostawa i montaż pomostowej wagi samochodowej o nośności 60 t na potrzeby kompostowni osadów ściekowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu…

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kWp

Ogłoszenie nr 515151-N-2020 z dnia 2020-02-21 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kWp OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu kanalizacyjnego…

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kWp

Ogłoszenie nr 510738-N-2020 z dnia 2020-02-10 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kWp OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu kanalizacyjnego…

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,75 kWp

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,75 kWp OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Zamówienie realizowane jest w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0555/17 dotycząca przedsięwzięcia pn. „Modernizacja…

Dostawa samochodu inspekcyjnego do monitoringu i naprawy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z systemem informatycznym do zarządzania siecią

Ogłoszenie nr 599285-N-2019 z dnia 2019-09-18 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.: Dostawa samochodu inspekcyjnego do monitoringu i naprawy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z systemem informatycznym do zarządzania siecią OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu…

Dostawa samochodu inspekcyjnego do monitoringu i naprawy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z systemem informatycznym do zarządzania siecią

Ogłoszenie nr 599285-N-2019 z dnia 2019-09-18 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.: Dostawa samochodu inspekcyjnego do monitoringu i naprawy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z systemem informatycznym do zarządzania siecią OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu…

Dostawa samochodu inspekcyjnego do monitoringu i naprawy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z systemem informatycznym do zarządzania siecią.

Ogłoszenie nr 592058-N-2019 z dnia 2019-09-02 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.: Dostawa samochodu inspekcyjnego do monitoringu i naprawy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z systemem informatycznym do zarządzania siecią. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu…

Dostawa materiałów budowalnych

Ogłoszenie nr 561542-N-2019 z dnia 2019-06-14 r.   Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.: Dostawa materiałów budowalnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Zamówienie realizowane jest w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0555/17…

Dostawa i montaż przepompowni na potrzeby inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Krótka w Mrągowie

Ogłoszenie nr 561576-N-2019 z dnia 2019-06-14 r.   Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.: Dostawa i montaż przepompowni na potrzeby inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Krótka w Mrągowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej…

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Krótka w Mrągowie – Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 508127-N-2019 z dnia 2019-01-29 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Krótka w Mrągowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu 2) Zamówienie realizowane…

Przebudowa zjazdu i budowa drogi dojazdowej, przebudowa miejsc parkingowych oraz chodników, remont istniejącej nawierzchni bitumicznej dróg wewnętrznych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.: PRZEBUDOWA ZJAZDU I BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ, PRZEBUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH ORAZ CHODNIKÓW, REMONT ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DRÓG WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA WODY W MRĄGOWIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu…