Zakres świadczonych usług i lokalne uwarunkowania ich świadczenia

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, polegające na odprowadzeniu i oczyszczaniu ścieków na terenie Miasta Mrągowo, na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta Mrągowo decyzją Nr 1/02 z dnia 16 grudnia 2002 r. Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działania Spółki stanowi…