Sytuacja majątkowa spółki rok 2020

Sytuacja majątkowa Spółki.   Wartość brutto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących w dyspozycji Spółki wynosiła: na dzień 01-01-2020r. – 44.449.351,70 zł na dzień 31-12-2020r. – 52.974.877,69 zł   Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w roku obrachunkowym powstała w wyniku: Zwiększenia wartości o  – 8.525.525,99 zł w związku z…

Sytuacja finansowa i gospodarcza spółki rok 2020

Sytuacja finansowa i gospodarcza Spółki Działalność Spółki za 2020 r. zamknęła się zyskiem brutto w kwocie 1.726.239,40 zł w tym: 1. z działalności podstawowej, tj.: sprzedaż wody i odbiór ścieków   zysk –         986.546,52 zł 2. z działalności dodatkowej, tj.: – usługi budowlane i inne, – eksploatacja wodociągów i kanalizacji w gminie Mrągowo  …

Charakterystyka jednostki rok 2020

Charakterystyka jednostki Nazwa: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba: 11-700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie 1A Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialności Wysokość kapitału zakładowego: 13.937.000,00 złotych Kapitał dzieli się na 278.740 udziałów, po 50,00 złotych każdy. Wszystkie udziały należą do Miasta Mrągowo. Wysokość kapitału zapasowego: 7.637.780,57 złotych Kapitał zapasowy został utworzony z podziału…

Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2019

Sprawozdanie Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mrągowie z działalności za 2019 rok MRĄGOWO  2020 I.      Charakterystyka jednostki 1.    Nazwa:          Zakład Wodociągów i Kanalizacji          Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2.    Siedziba:          11-700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie 1A 3.    Forma prawna:          Spółka z ograniczoną odpowiedzialności 4.    Wysokość kapitału zakładowego:          13.937.000,00…

Sytuacja finansowa i gospodarcza spółki rok 2019

III.      Sytuacja finansowa i gospodarcza Spółki   Działalność Spółki za 2019r. zamknęła się zyskiem brutto w kwocie 1.694.307,96 zł w tym: 1. z działalności podstawowej, tj.: sprzedaż wody i odbiór ścieków   zysk –     1.085.827,36 zł 2. z działalności dodatkowej, tj.: – usługi budowlane i inne, – eksploatacja wodociągów i kanalizacji w gminie Mrągowo  …

Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mrągowie z działalności za 2014 rok MRĄGOWO 2015 I. Charakterystyka jednostki 1. Nazwa: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. Siedziba: 11-700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie IA 3, Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialności 4. Wysokość kapitału zakładowego: 13.195.150,00 złotych Kapitał dzieli się…

Charakterystyka jednostki rok 2014

I. Charakterystyka jednostki 1. Nazwa: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. Siedziba: 11-700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie IA 3, Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialności 4. Wysokość kapitału zakładowego: 13.195.150,00 złotych Kapitał dzieli się na 263.903 udziałów, po 50,00 złotych każdy. Wszystkie udziały należą do Miasta Mrągowo. 5. Wysokość kapitału zapasowego: 3 127 437,24…

Sytuacja majątkowa spółki rok 2014

II. Syguacja majątkowa Spółki. Wartość brutto środków trwałych oraz wartości niematerialnych 1 prawnych będących w dyspozycji Spółki wynosiła:    na dzień 01-01-2014r. – 22.145.837,55 zł                         na dzień 31-12-2014r. – 29.266.119,42 zł Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w roku obrachunkowym powstała w wyniku: 1.  Zwiększenia wartościo – 8.218.987,12 zł w nviązku…

Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2018

Sprawozdanie Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mrągowie z działalności za 2018 rok Mrągowo  2019 Charakterystyka jednostki Nazwa:          Zakład Wodociągów i Kanalizacji          Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba:          11-700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie 1A Forma prawna:          Spółka z ograniczoną odpowiedzialności Wysokość kapitału zakładowego:          13.757.500,00 złotych          Kapitał dzieli się…

Charakterystyka jednostki rok 2018

Charakterystyka jednostki Nazwa:          Zakład Wodociągów i Kanalizacji          Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba:          11-700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie 1A Forma prawna:          Spółka z ograniczoną odpowiedzialności Wysokość kapitału zakładowego:          13.757.500,00 złotych          Kapitał dzieli się na 275.150 udziałów, po 50,00 złotych każdy.          Wszystkie udziały należą do Miasta Mrągowo. Wysokość kapitału zapasowego:…

Sytuacja majątkowa spółki rok 2018

Sytuacja majątkowa Spółki. Wartość brutto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących w dyspozycji Spółki wynosiła: –        na dzień 01-01-2018r.        – 34.257.384,75  zł –        na dzień 31-12-2018r.        – 35.464.470,19  zł Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w roku obrachunkowym powstała w wyniku: Zwiększenia  wartości o  – 1.338.646,19 zł w związku z…