Charakterystyka jednostki rok 2018

 1. Charakterystyka jednostki
 2. Nazwa:

         Zakład Wodociągów i Kanalizacji

         Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 1. Siedziba:

         11-700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie 1A

 1. Forma prawna:

         Spółka z ograniczoną odpowiedzialności

 1. Wysokość kapitału zakładowego:

         13.757.500,00 złotych

         Kapitał dzieli się na 275.150 udziałów, po 50,00 złotych każdy.

         Wszystkie udziały należą do Miasta Mrągowo.

 1. Wysokość kapitału zapasowego:

         6.131.111,47 złotych

         Kapitał zapasowy został utworzony z podziału zysku netto za lata 1997–2017.

 1. Wysokość kapitału rezerwowego:

    179.500,00 złotych ( kapitał rezerwowy przekazany w formie aportu lecz nie

    zarejestrowany do końca roku 2018 w Krajowym Rejestrze Sądowym)

 1. Przedmiot działalności:
 2. a)   produkcja i zaopatrzenie miasta w wodę,
 3. b)   eksploatacja miejskiej sieci wodociągowej, studni publicznych oraz stacji uzdatniania wody,
 4. c)    eksploatacja miejskiej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przepompowni ścieków,
 5. d)   odbiór ścieków od dostawców i ich oczyszczanie,
 6. e)    konserwacja urządzeń, remonty i odtwarzanie majątku eksploatacyjnego,
 7. f)     wydawanie uzgodnień w zakresie budowy przyłączeń do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej i dokonywanie odbioru urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
 8. g)    świadczenie usług w zakresie remontów, budowy i eksploatacji sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 9. h)   uprawa roślin przemysłowych i inne uprawy rolne,
 10. i)     działalność handlowa w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie działania Spółki,
 11. j)     gospodarka leśna,
 12. k)   szkółkarstwo leśne;
 13. l)     wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną.

 1. Data rozpoczęcia działalności:

          01 lipca 1996 rok

 1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy i reprezentuje go:

         mgr inż. Andrzej Wołosz – Dyrektor Zarządu Spółki

Ostatnio zaktualizoany: 30 września 2020 przez Jarosław Grabowski