Sytuacja finansowa i gospodarcza spółki rok 2020

Sytuacja finansowa i gospodarcza Spółki Działalność Spółki za 2020 r. zamknęła się zyskiem brutto w kwocie 1.726.239,40 zł w tym: 1. z działalności podstawowej, tj.: sprzedaż wody i odbiór ścieków   zysk –         986.546,52 zł 2. z działalności dodatkowej, tj.: – usługi budowlane i inne, – eksploatacja wodociągów i kanalizacji w gminie Mrągowo  …

Sytuacja finansowa i gospodarcza spółki rok 2019

III.      Sytuacja finansowa i gospodarcza Spółki   Działalność Spółki za 2019r. zamknęła się zyskiem brutto w kwocie 1.694.307,96 zł w tym: 1. z działalności podstawowej, tj.: sprzedaż wody i odbiór ścieków   zysk –     1.085.827,36 zł 2. z działalności dodatkowej, tj.: – usługi budowlane i inne, – eksploatacja wodociągów i kanalizacji w gminie Mrągowo  …