Dostawa zrębki drzewnej na potrzeby funkcjonowania kompostowni osadów ściekowych w Polskiej Wsi k/Mrągowa

Mrągowo, dnia 14 maja 2024 r.     OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU 1.     Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Os. Mazurskie 1A , 11 – 700 Mrągowo tel.  89 742 61 11 e-mail: sekretariat@zwik.mragowo.pl http://zwik.mragowo.pl  godziny urzędowania:   7:00 – 15:00 2.     Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,  zgodnie z zapisami…

Mrągowo dnia 31.01.2024 OGŁOSZENIE Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t, model pojazdu TRANSPORTER T5 4MOTION TDi MR 03 E4 3.0t Termin składania ofert: 09.02.2024r godz. 10,00

OGŁOSZENIE Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t, model pojazdu TRANSPORTER T5 4MOTION TDi MR 03 E4 3.0t OFERTA-Transporter U-M-O-W-A-sprzedaz-Transporter

BUDOWĘ TRANZYTU SIECI WODOCIĄGOWEJ OD UJĘCIA WODY SOŁTYSKO DO WODOCIĄGU UL. MŁYNOWA  W MRĄGOWIE

OGŁOSZENIE   Nazwa i adres zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo Opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na :    „BUDOWĘ TRANZYTU SIECI WODOCIĄGOWEJ OD UJĘCIA WODY SOŁTYSKO DO WODOCIĄGU UL. MŁYNOWA  W MRĄGOWIE”. Wytyczne do wyceny: Podać ofertę cenową Do  zadania sporządzić  dokumentację. – projekt budowlano…

Przetarg na sprzedaż organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. MRAGVIT

 Mrągowo , dnia  13 lutego 2023 r.     Zakład  Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.  w Mrągowie zaprasza do złożenia ofert w przetargu na sprzedaż organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. MRAGVIT.     Organiczny środek wytwarzany jest na terenie kompostowni  zlokalizowanej przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Polska Wieś k/Mrągowa , wprowadzony do obrotu…

Przetarg na sprzedaż organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. MRAGVIT

Mrągowo 29.07.2022r     Zakład  Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.  w Mrągowie zaprasza do złożenia ofert w przetargu na sprzedaż organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. MRAGVIT.   Organiczny środek wytwarzany jest na terenie kompostowni  zlokalizowanej przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Polska Wieś k/Mrągowa , wprowadzony do obrotu na podstawie Decyzji nr G-1089/21, wydanej…

przetarg na sprzedaż organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. MRAGVIT.

Mrągowo 24.06.2022r   Zakład  Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.  w Mrągowie zaprasza do złożenia ofert w przetargu na sprzedaż organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. MRAGVIT.   Organiczny środek wytwarzany jest na terenie kompostowni  zlokalizowanej przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Polska Wieś k/Mrągowa , wprowadzony do obrotu na podstawie Decyzji nr G-1089/21, wydanej przez…

Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż samochodu dostawczego do 3.5t marki FORD FT 350TDCI Euro 4 Transit

Mrągowo dnia 14.06.2022 OGŁOSZENIE Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż samochodu dostawczego do 3.5t marki FORD  FT 350TDCI Euro 4 Transit Termin składania ofert: 24.06.2022r godz. 10,00 Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. os. Mazurskie 1 A ,  11-700 Mrągowo. Oferty należy…

Sprzedaż organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. MRAGVIT

Mrągowo 06.06.2022r   Zakład  Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.  w Mrągowie zaprasza do złożenia ofert w przetargu na sprzedaż organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. MRAGVIT. Organiczny środek wytwarzany jest na terenie kompostowni  zlokalizowanej przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Polska Wieś k/Mrągowa , wprowadzony do obrotu na podstawie Decyzji nr G-1089/21, wydanej przez Ministra…

Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2026 WARIANT I od 01.01.2024 do 31.12.2025 WARIANT II

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienie sektorowe   Nazwa i adresy Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 742-13-75-296 Osoba do kontaktów: Tadeusz Bakuła E-mail: bakula@zwik.mragowo.pl Tel.: 603 604 863 Adresy internetowe: Główny adres: https://zwik.mragowo.pl/ Komunikacja: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie…