Sprzedaż organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. MRAGVIT

Mrągowo 06.06.2022r

 

Zakład  Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.  w Mrągowie

zaprasza do złożenia ofert w przetargu

na sprzedaż organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. MRAGVIT.

Organiczny środek wytwarzany jest na terenie kompostowni  zlokalizowanej przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Polska Wieś k/Mrągowa , wprowadzony do obrotu na podstawie Decyzji nr G-1089/21, wydanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju  Wsi  z dnia 24.11.2021 r.

Organiczny środek poprawiający właściwości gleby pn. MRAGVIT, stosuje się do poprawy właściwości fizycznych i chemicznych wszystkich rodzajów gleb, wzbogaca glebę w składniki pokarmowe takie jak : azot ,fosfor, potas oraz substancję organiczną, przeznaczony jest do stosowania  na gruntach rolnych w uprawach polowych roślin rolniczych , w uprawie roślin ozdobnych i leśnych, uprawach sadowniczych oraz trawników. MRAGVIT przeznaczony jest również do rekultywacji zdegradowanych gruntów pod zalesienia. Szczególnie polecany jest do stosowania na glebach o niskiej zawartości próchnicy i niskiej zawartości fosforu.

Jedna tona środka organicznego zawiera co najmniej 6 kg  azotu (N) ogółem, 5 kg fosforu w przeliczeniu na P2O5, 1,5 kg potasu w przeliczeniu na K2O oraz 110 kg substancji organicznej.

Cena wywoławcza:

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 65,00 zł netto  za 1 tonę.

(słownie: sześćdziesiąt pięć złotych).

Ilość produktu:

Sprzedający informuje, że masa przedmiotu przetargu do sprzedaży to 1 000 Mg .

Termin i miejsce, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:

Kompost MRAGVIT  magazynowany jest na terenie kompostowni oraz  w magazynie gotowego kompostu. Po uprzednim umówieniu się z pracownikiem Spółki, na teren kompostowni można wejść od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00.

Osoba do kontaktu: Kierownik Oczyszczalni Andrzej Strus tel. 605 223 838.

Termin składania ofert: 20.06.2022 r. godz. 10.00

Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. os. Mazurskie 1 A ,  11-700 Mrągowo.

Oferty należy składać na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. os. Mazurskie 1 A, 11-700 Mrągowo.

Otwarcie ofert: nastąpi w dniu 20.06.2022 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zakładu Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o. os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo.

 

Załącznik:

Ostatnio zaktualizoany: 20 kwietnia 2023 przez Jarosław Grabowski