Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż używanej ładowarki teleskopowej

Mrągowo dnia 28.10.2021r OGŁOSZENIE Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż używanej ładowarki teleskopowej Termin składania ofert: 08.11.2021 r. godz. 12.00 Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. os. Mazurskie 1 A , 11-700 Mrągowo. Oferty należy składać na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji…

Ogłoszenie w sprawie składnia ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022

Ogłoszenie w sprawie składnia ofert na badanie sprawozdania finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022   Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo, os. Mazurskie 1A zaprasza uprawnione jednostki do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i…

Polska-Mrągowo: Urządzenia do pomiaru przepływu 2021/S 154-410216 Okresowe ogłoszenie informacyjne – zamówienia sektorowe Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert Dostawy

Polska-Mrągowo: Urządzenia do pomiaru przepływu 2021/S 154-410216 Okresowe ogłoszenie informacyjne – zamówienia sektorowe Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert Dostawy Podstawa prawna: Dyrektywa 2014/25/UE Sekcja I: Podmiot zamawiający I.1)Nazwa i adresy Oficjalna nazwa: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Krajowy numer identyfikacyjny: 7421375296 Adres pocztowy: Osiedle Mazurskie 1a Miejscowość: Mrągowo Kod…