Sytuacja majątkowa spółki rok 2014

II. Syguacja majątkowa Spółki. Wartość brutto środków trwałych oraz wartości niematerialnych 1 prawnych będących w dyspozycji Spółki wynosiła:    na dzień 01-01-2014r. – 22.145.837,55 zł                         na dzień 31-12-2014r. – 29.266.119,42 zł Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w roku obrachunkowym powstała w wyniku: 1.  Zwiększenia wartościo – 8.218.987,12 zł w nviązku…

Sytuacja majątkowa spółki rok 2018

Sytuacja majątkowa Spółki. Wartość brutto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących w dyspozycji Spółki wynosiła: –        na dzień 01-01-2018r.        – 34.257.384,75  zł –        na dzień 31-12-2018r.        – 35.464.470,19  zł Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w roku obrachunkowym powstała w wyniku: Zwiększenia  wartości o  – 1.338.646,19 zł w związku z…

Sytuacja majątkowa spółki rok 2017

II.      Sytuacja majątkowa Spółki. Wartość brutto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących w dyspozycji Spółki wynosiła: –        na dzień 01-01-2017r.        – 33.405.954,39 zł –        na dzień 31-12-2017r.        – 34.257.384,75 zł Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w roku obrachunkowym powstała w wyniku: 1.    Zwiększenia  wartości o  – 965.555,44 zł w związku…

Sytuacja majątkowa spółki rok 2016

II.    Sytuacja majątkowa Spółki. Wartość brutto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących w dyspozycji Spółki wynosiła: –        na dzień 01-01-2016r.        – 31.837.913,48 zł –        na dzień 31-12-2016r.        – 33.405.954,39 zł Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w roku obrachunkowym powstała w wyniku: 1.    Zwiększenia  wartości o  – 1.633.101,84 zł w związku…

Sytuacja majątkowa spółki rok 2015

Sytuacja majątkowa Spółki. Wartość brutto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących w dyspozycji Spółki wynosiła: –        na dzień 01-01-2015r.        – 29.266.119,42 zł –        na dzień 31-12-2015r.        – 31.837.913,48 zł Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w roku obrachunkowym powstała w wyniku: 1.    Zwiększenia  wartości o  – 2.776.322,89 zł w związku…

Sytuacja majątkowa spółki rok 2012

I.        Sytuacja majątkowa Spółki. Wartość brutto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących w dyspozycji Spółki wynosiła: –            na dzień 01-01-2012r.        – 21.239.380,74 zł –            na dzień 31-12-2012r.        – 21.675.876,75 zł Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w roku obrachunkowym powstała w wyniku: 1.      Zwiększenia  wartości o  – 436.496,01 zł w związku…

Sytuacja majątkowa spółki rok 2013

I.        Sytuacja majątkowa Spółki. Wartość brutto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących w dyspozycji Spółki wynosiła: –            na dzień 01-01-2013r.        – 21.675.876,75 zł –            na dzień 31-12-2013r.        – 22.145.837,55 zł Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w roku obrachunkowym powstała w wyniku: 1.      Zwiększenia  wartości o  – 646.002,43zł w związku z…

Sytuacja majątkowa spółki rok 2010

I.        Sytuacja majątkowa Spółki. Wartość brutto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących w dyspozycji Spółki wynosiła: –            na dzień 01-01-2010r.        – 18.496.749,40 zł –            na dzień 31-12-2010r.        – 20.597.528,95 zł Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w roku obrachunkowym powstała w wyniku: 1.      Zmniejszenia wartości o 13.240,15 zł w związku z…

Sytuacja majątkowa spółki rok 2011

Sytuacja majątkowa Spółki. Wartość brutto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących w dyspozycji Spółki wynosiła: –            na dzień 01-01-2011r.        – 20.597.528,95 zł –            na dzień 31-12-2011r.        – 21.239.380,74 zł Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w roku obrachunkowym powstała w wyniku: Zmniejszenia wartości w związku z : a) likwidacją umorzonego środka trwałego – 29.059,82 zł….

Sytuacja majątkowa spółki rok 2009

Sytuacja majątkowa Spółki. Wartość brutto środków trwałych będących w dyspozycji Spółki wynosiła: –            na dzień 01-01-2009r.        – 14.095.109,92 zł –            na dzień 31-12-2009r.        – 18.496.749,40 zł Zmiana wartości środków trwałych w roku obrachunkowym wynika: Ze zmniejszenia ich wartości  o kwotę 48.332,32 zł w tym: – likwidacji nie umorzonych środków trwałych  – o kwotę – 11.534,16 zł,          – umorzenia zlikwidowanego środka trwałego…

Sytuacja majątkowa spółki rok 2008

Sytuacja majątkowa Spółki. Wartość brutto środków trwałych będących w dyspozycji Spółki wynosiła: –            na dzień 01-01-2008r.        – 13.629.760,23 zł –            na dzień 31-12-2008r.        – 14.095.109,92 zł Zmiana wartości środków trwałych w roku obrachunkowym wynika: Ze zmniejszenia ich wartości z powodu: – likwidacji o kwotę – 67.457,68 zł,          – sprzedaży o kwotę –  19.239,99 zł. Ze zwiększenia ich wartości o kwotę  –…

Sytuacja majątkowa spółki rok 2007

I.        Sytuacja majątkowa Spółki. Wartość brutto środków trwałych będących w dyspozycji Spółki wynosiła: –            na dzień 01-01-2007r.        – 10.744.962,57 zł –            na dzień 31-12-2007r.        – 13.629.760,23 zł Zmiana wartości środków trwałych w roku obrachunkowym wynika: 1.      Ze zmniejszenia ich wartości z powodu: – likwidacji o kwotę – 66.237,43 zł,          – sprzedaży o kwotę – 17.620,91…

Sytuacja majątkowa spółki rok 2005

Stan środków trwałych będących w dyspozycji Spółki, o wartości brutto wynosił: – na dzień 01-01-2005r. – 6.131.925,39 zł – na dzień 31-12-2005r. – 8.430.278,78 złZmiana stanu środków trwałych w roku obrachunkowym wynika: Ze zmniejszenia o wartość 20.647,58 zł, w wyniku: likwidacji    – 18.756,58 zł sprzedaży   –  1.891,00 zł Ze zwiększenia ich wartości o kwotę 2.319.000,97 zł,  w tym:         a) przyjęcie na stan inwestycji własnych o…

Sytuacja majątkowa spółki rok 2004

Stan środków trwałych będących w dyspozycji Spółki, o wartości brutto wynosił: – na dzień 01-01-2004r. – 5.915.588,05 zł – na dzień 31-12-2004r. – 6.131.925,39 zł Zmiana stanu środków trwałych w roku obrachunkowym wynika: Ze zmniejszenia o wartość 26.269,60 zł, w tym: likwidacji    – 16.269,60 zł wyksięgowania i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 10.000,00 zł Ze zwiększenia o wartości 242.606,94 zł, w tym:…

Sytuacja majątkowa spółki rok 2003

Stan środków trwałych będących w dyspozycji Spółki, o wartości brutto wynosił: – na dzień 01-01-2002r. – 2.191.698,58 zł – na dzień 31-12-2002r. – 2.270.056,53 zł Zmiana stanu środków trwałych w roku obrachunkowym wynika: Ze zmniejszenia o wartość 43.411,98 zł, w tym: likwidacja środków trwałych – wartość – 27.737,03 zł sprzedaż samochodu NISSAN – 15.674,95 zł…