Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mrągowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE § 1 Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie gminy Mrągowo, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorstw oraz odbiorców. § 2 Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1.      ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym…

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Mrągowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Mrągowa   ROZDZIAŁ I   POSTANOWIENIA OGÓLNE   § 1 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne, na terenie Miasta Mrągowa na podstawie zezwolenia wydanego przez Zarząd Miasta Mrągowa. 2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie…