Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody wysyłanej do miasta ze Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie w 2016 r.

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody wysyłanej do miasta ze Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie w 2016 r. Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.13.11.2015 (Dz.U.2015, poz.1989) Barwa mgPt/dm3 5 akceptowalny*** Mętność  NTU (FNU) 0,41 1*** pH – 7,5 6,5-9,5 Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 653 2500 Zapach…

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody wysyłanej do miasta ze Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie w 2015 r.

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody wysyłanej do miasta ze Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie w 2015 r. Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.29.03.2007  (Dz.U.Nr 72,poz.466) Barwa mgPt/dm3 5 akceptowalny*** Mętność  NTU (FNU) 0,35 1*** pH – 7,6 6,5-9,5 Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 635 2500 Zapach…

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody z ujęć wody w Gminie Mrągowo w 2012 r.

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody z ujęć wody w Gminie Mrągowo w 2012 r. Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.29.03.2007 (Dz.U.Nr 61,poz.417) Barwa mg/ I Pt 10 + / -5 akceptowalny*** Mętność NTU 0,43  + / -0,09 1*** pH – 7,3 + / -0,1 6,5-9,5 Przewodność elektryczna włściwa µS/cm 481…

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody wysyłanej do miasta ze Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie w 2012 r.

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody wysyłanej do miasta ze Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie w 2012r. Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.29.03.2007 (Dz.U.Nr 61,poz.417) z późn.zm. RMZ z dn.20.04.10 (Dz. U.Nr 72,poz.466) Barwa Mg/ I Pt 5+ / – 5 akceptowalny*** Mętność NTU(FNU) 0,31 + / – 0,06 1*** pH…

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody z ujęć wody w Gminie Mrągowo w 2009 r.

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody  z ujęć wody w Gminie Mrągowo w 2009 r. Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.29.03.2007 (Dz.U.Nr 61,poz.417) Barwa mg/ I Pt 5 +/-5 15 Mętność FNU 0,41  +/-0,08 1 pH – 7,2 +/-0,1 6,5-9,5 Przewodność elektryczna włściwa µS/cm 671 +/-12 2500 Zapach –…

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody z ujęć wody w Gminie Mrągowo w 2011 r.

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody z ujęć wody w Gminie Mrągowo w 2011 r. Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.29.03.2007 (Dz.U.Nr 61,poz.417) Barwa mg/ I Pt 5 + / -5 akceptowalny*** Mętność NTU 0,22  + / -0,12 1*** pH – 7,3 + / -0,1 6,5-9,5 Przewodność elektryczna włściwa…

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody wysyłanej do miasta ze Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie w 2011 r.

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody wysyłanej do miasta ze Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie w 2011 r. Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.29.03.2007 (Dz.U.Nr 61,poz.417) z późn.zm. RMZ z dn.20.04.10 (Dz. U.Nr 61,poz.417) Barwa Mg/ I Pt 5+ / – 5 akceptowalny*** Mętność NTU(FNU) 0,25 + / –…

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody wysyłanej do miasta ze Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie w 2010r

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody wysyłanej do miasta ze Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie  w  2010r. Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.29.03.2007 (Dz.U.Nr 61,poz.417) Barwa mgPt/dm3 10 +/-5 Akceptowalny*** Mętność NTU 0,85 +/-0,17 1*** pH – 7,2 +/-0,1 6,5-9,5 Przewodność elektryczna włściwa µS/cmγ25 540 +/-10 2500 Zapach –…

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody z ujęć wody w Gminie Mrągowo w 2010r.

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody  z ujęć wody w Gminie Mrągowo  w  2010r. Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.29.03.2007 (Dz.U.Nr 61,poz.417) Barwa mgPt/dm3 15 +/-5 Akceptowalny*** Mętność NTU 0,95  +/-0,19 1*** pH – 7,2 +/-0,1 6,5-9,5 Przewodność elektryczna włściwa µS/cmγ25 449 +/-8 2500 Zapach – z1R-bez nieprawidłowych zmian…

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody wysyłanej do miasta ze Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie w 2008 r.

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody wysyłanej do miasta ze Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie w 2008 r. Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.29.03.2007 (Dz.U.Nr 61,poz.417) Barwa mgPt/dm3 5 15 Mętność FNU poniżej zakresu metody <0,5 1 pH – 7,3 6,5-9,5 Przewodność elektryczna włściwa µS/cmγ25 623 2500 Zapach – akceptowalny akceptowalny…