Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody z ujęć wody w Gminie Mrągowo w 2011 r.

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody z ujęć wody w Gminie Mrągowo w 2011 r.
Parametr
Jednostka
Wartość
Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.29.03.2007
(Dz.U.Nr 61,poz.417)
Barwa
mg/ I Pt
5 + / -5
akceptowalny***
Mętność
NTU
0,22  + / -0,12
1***
pH
7,3 + / -0,1
6,5-9,5
Przewodność elektryczna
włściwa
µS/cm
504 + / -9
2500
Zapach
z1 R – bez nieprawidłowych zmian
akceptowalny***
Smak
z 0- bez nieprawidłowych zmian
Jon amonowy
mg/I
Po(<0,05)
0,50
Azotany
mg/ I
 3,35 +/- 0,39
50
Azotyny
mg/ I
0,007+/-<0,001
0,50
Mangan
µg/ I
po(<25)
50
Żelazo
µg/ I
              Po(<20)
200
Fluorki
mg/ I
            0,31 +/- 0,07
1,5
Chlorki
mg / I
5 +/- 1
250
Indeks nadmanganowy
(utlenialność)
mg/I
2,1 +/- 0,3
5,0
Liczba bakterii grupy coli
jtk/100ml
0 (0,3)
0
Liczba bakterii
Escherichia coli
jtk/100ml
0 (0,3)
0
Liczba paciorkowców kałowych
jtk/100ml
0 (0,3)
0
***akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski