Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w mieście Mrągowo – taryfa obowiązuje od 12.12.2017

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W MRĄGOWIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW w mieście Mrągowo Zweryfikowana przez Burmistrz Miasta Mrągowo Postanowieniem z dnia 9 listopada 2017 roku, znak: GKM 7030.1.2017. Na podstawie art. 9 ust.3 Ustawy z dnia 27 października 2017 roku, o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu…

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Mrągowo – taryfa obowiązuje od 12.12.2017

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W MRĄGOWIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W GMINIE MRĄGOWO Zweryfikowana prze Wójta Gminy Mrągowo Postanowieniem z dnia 29 listopada 2017 roku znak: RBK. 7021.4.3.2017 Na podstawie art.9, ust.3 Ustawy z dnia 27 października 2017 roku, o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu…

Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2017 r. w mieście Mrągowo

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W MRĄGOWIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW w mieście Mrągowo Zatwierdzona Uchwałą Rady Miejskiej w Mrągowie Nr XXVI/5/2016 z dnia  30 listopada 2016 roku. Taryfa obowiązuje od  1.01.2017r. Treść taryfy jest wywieszona na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta w Mrągowie oraz umieszczona stronie…

Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2017 r. w gminie Mrągowo

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W MRĄGOWIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW                W GMINIE MRĄGOWO Zatwierdzona Uchwałą Nr XXVI/211/16 Rady Gminy Mrągowo z dnia 30 listopada 2016 roku. Taryfa obowiązuje od 1.01.2017r. Treść taryfy jest wywieszona na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Mrągowo w Mrągowie oraz umieszczona stronie internetowej…

Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2016 r. w gminie Mrągowo

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W MRĄGOWIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W GMINIE MRĄGOWO Zatwierdzona Uchwałą Rady Gminy Mrągowo Nr XIV/113/15 z dnia 25 listopada 2015 roku. Taryfa obowiązuje od 1.01.2016r. Treść taryfy jest wywieszona na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Mrągowo w Mrągowie oraz umieszczona stronie…

Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2016 r. w mieście Mrągowo

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W MRĄGOWIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW w mieście Mrągowo Zatwierdzona Uchwałą Rady Miejskiej w Mrągowie Nr XIV/1/2015  z dnia 26 listopada 2015 roku. Taryfa obowiązuje od 1.01.2016r. Treść taryfy jest wywieszona na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta w Mrągowie oraz umieszczona stronie…

Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2015 r. w gminie Mrągowo w archiwum

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W MRĄGOWIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W GMINIE MRĄGOWO Obowiązująca od dnia 01.01.2015r. do 31.12.2015r.  ( podstawa prawna: art.24 ust.8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. ( Dz. U. z 2006, Nr 123, poz. 858). Taryfa obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Treść…

Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2015 r. w mieście Mrągowo

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W MRĄGOWIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW w mieście Mrągowo Obowiązująca od dnia 01.01.2015r. do 31.12.2015r.  ( podstawa prawna: art.24 ust.8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. ( Dz. U. z 2006, Nr 123, poz. 858). Taryfa obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Treść…

Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2014 r. w gminie Mrągowo

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W MRĄGOWIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W GMINIE MRĄGOWO Zatwierdzona uchwałą Rady Gminy Mrągowo Nr XXXI/322/13 z dnia 27.11. 2013r Taryfa obowiązuje od dnia 01.01.2014r. Treść taryfy jest wywieszona na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Mrągowo w Mrągowie oraz umieszczona stronie internetowej…

Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2014 r. w mieście Mrągowo

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W MRĄGOWIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW                Zatwierdzona Postanowieniem Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 28.10.2013r. wchodzi w życie na podstawie art.24 ust.8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. ( Dz. U. z 2006, Nr 123, poz. 858). Taryfa obowiązuje od dnia…

Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2013 r. w mieście Mrągowo

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W MRĄGOWIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW                Zatwierdzona Uchwałą Rady Miasta Mrągowo Nr XXV/5/2012z dnia 29 listopada 2012 roku Taryfa obowiązuje od dnia 01.01.2013r. Treść taryfy jest wywieszona na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta w Mrągowie oraz umieszczona stronie internetowej Zakładu Wodociągów…

Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2013 r. w gminie Mrągowo

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W MRĄGOWIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W GMINIE MRĄGOWO     Zatwierdzona uchwałą Rady Gminy Mrągowo Nr XXI/211/12 z dnia 23 Listopada 2012r Taryfa obowiązuje od dnia 01.01.2013r. Treść taryfy jest wywieszona na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Mrągowo w Mrągowie oraz umieszczona stronie…

Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2012 r. w gminie Mrągowo

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W MRĄGOWIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW                                                    W GMINIE MRĄGOWO Wchodzi w życie z mocy art.24 ust.8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu  ścieków  ( Dz. U. z 2006, Nr 123, poz.858 z…

Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2012 r. w mieście Mrągowo

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W MRĄGOWIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Zatwierdzona Uchwałą Rady Miasta Mrągowo Nr XIV/4/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku Taryfa obowiązuje od dnia 01.01.2012r. Treść taryfy jest wywieszona na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta w Mrągowie oraz umieszczona stronie internetowej Zakładu Wodociągów…

Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2011 r. w mieście Mrągowo

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W MRĄGOWIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW                Zatwierdzona postanowieniem Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 09 listopada 2010r , wchodzi w życie na podstawie art.24 ust.4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r  (Dz.U. z 2006, Nr 123, poz.858) Taryfa obowiązuje od dnia…