Wieloletni plan modernizacji i rozwoju na lata 2018 – 2023. Aktualizacja – czerwiec 2022

Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie na lata 2018 – 2023. Aktualizacja – czerwiec 2022 Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w ….- link

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w mieście Mrągowo – taryfa obowiązuje od 12.12.2017

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W MRĄGOWIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW w mieście Mrągowo Zweryfikowana przez Burmistrz Miasta Mrągowo Postanowieniem z dnia 9 listopada 2017 roku, znak: GKM 7030.1.2017. Na podstawie art. 9 ust.3 Ustawy z dnia 27 października 2017 roku, o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu…

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Mrągowo – taryfa obowiązuje od 12.12.2017

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W MRĄGOWIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W GMINIE MRĄGOWO Zweryfikowana prze Wójta Gminy Mrągowo Postanowieniem z dnia 29 listopada 2017 roku znak: RBK. 7021.4.3.2017 Na podstawie art.9, ust.3 Ustawy z dnia 27 października 2017 roku, o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu…