Pełny tekst taryfy dla miasta Mrągowo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 poz. 472) – taryfa wchodzi w życie od dnia 14.06.2018 r

Spis treści

(łącza do dokumentów)

  1. Decyzja
  2. Postanowienie
  3. Taryfa pełna

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski