Skład Rady Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie 1. Marek Salamonowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Cezary Klimczuk – z-ca Przewodniczącego 3. Anna Durka – członek 4. Przemysław Cichocki – członek 5. Andrzej Tercjak – członek Skład Zarządu Zakład Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie Dyrektor Zarządu Spółki –…