Skład Rady Nadzorczej
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie

1. Izabela Maruchacz– przewodnicząca Rady Nadzorczej
2. Radosław Belniak – z-ca przewodniczącej Rady Nadzorczej
3. Anna Durka – członek
4. Marek Kopciński – członek
5. Cezary Klimczuk – członek

Skład Zarządu
Zakład Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie

Dyrektor Zarządu Spółki – mgr inż. Wołosz Andrzej

Ostatnio zaktualizoany: 30 września 2020 przez Marcin Rawski