Skład Rady Nadzorczej
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie

1. Marek Salamonowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Cezary Klimczuk – z-ca Przewodniczącego
3. Anna Durka – członek
4. Przemysław Cichocki – członek
5. Andrzej Tercjak – członek

Skład Zarządu
Zakład Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie

Dyrektor Zarządu Spółki – mgr inż. Wołosz Andrzej

Ostatnio zaktualizoany: 3 sierpnia 2022 przez Jarosław Grabowski