Wieloletni plan modernizacji i rozwoju na lata 2018 – 2023. Aktualizacja – czerwiec 2022

Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie na lata 2018 – 2023. Aktualizacja – czerwiec 2022

Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w ….- link

Ostatnio zaktualizoany: 21 września 2022 przez Jarosław Grabowski