Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody wysyłanej do miasta ze Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie w 2012 r.

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
wysyłanej do miasta ze Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie w 2012r.
Parametr
Jednostka
Wartość
Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.29.03.2007
(Dz.U.Nr 61,poz.417) z późn.zm. RMZ z dn.20.04.10 (Dz. U.Nr 72,poz.466)
Barwa
Mg/ I Pt
5+ / – 5
akceptowalny***
Mętność
NTU(FNU)
0,31 + / – 0,06
1***
pH
7,6 + / – 0,1
6,5 – 9,5
Przewodność elektryczna
włściwa
µS/cm
444 + / – 8
2500
Zapach
akceptowalny
akceptowalny***
Smak
              akceptowalny
akceptowalny***
Jon amonowy
mg / I
< 0,05
0,50
Liczba bakterii grupy coli
jtk/100ml
0 (0,3)
0
Liczba bakterii Escherichia coli
jtk/100ml
0 (0,3)
0
***akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski