Sytuacja majątkowa spółki rok 2009

  1. Sytuacja majątkowa Spółki.

Wartość brutto środków trwałych będących w dyspozycji Spółki wynosiła:

–            na dzień 01-01-2009r.        – 14.095.109,92 zł

–            na dzień 31-12-2009r.        – 18.496.749,40 zł

Zmiana wartości środków trwałych w roku obrachunkowym wynika:

  1. Ze zmniejszenia ich wartości  o kwotę 48.332,32 zł w tym:

– likwidacji nie umorzonych środków trwałych  – o kwotę – 11.534,16 zł,

         – umorzenia zlikwidowanego środka trwałego – o kwotę    –  36.798,16 zł.

  1. Ze zwiększenia ich wartości o kwotę  – 4.449.971,80 zł

      w tym:

  1. a) przyjęcie na stan inwestycji własnych o wartości  242,38 zł,

          w skład, których wchodzą:

– budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej    –  186.695,54  zł

– urządzenia techniczne i maszyny                                     –      14.139,84 zł

– środki transportu                                                             –      11.407,00 zł

  1. b) przyjęcie na stan środków bezpośrednio z zakupu o wartości 112.142,98 zł

         w skład, których wchodzą:

– urządzenia techniczne i maszyny                                     –       87.376,80 zł

        – środki transportu                                                              –       17.003,25 zł

         – inne środki trwałe                                                            –        7.762,93 zł

  1. c) przyjęcie na stan środków przekazanych aportem o  wartości 4.123.000,00 zł

         w skład, których wchodzą:

– budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej –    4.100.144,42 zł

– grunty                                                                          –         22.855,58 zł

       Wartość netto środków trwałych na dzień 31-12-2009r. wynosiła

        14.360.317,03 zł, w tym:

– grunty/prawo użytkowania wieczystego gruntów            –       918.391,30 zł

– budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej –   11.864.509,80 zł

– urządzenia techniczne i maszyny                                  –     1.261.748,01 zł

– środki transportowe                                                      –       290.351,67 zł

– pozostałe środki trwałe                                                 –          25.316,25 zł

Na podstawie aneksu nr 2 z dnia 01 kwietnia 2009r. do umowy dzierżawy nr 25/1 z dnia 4 października 2001r. Spółka dzierżawi od Miasta Mrągowo sieci i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne o wartości brutto 9.411,41 zł.

Ostatnio zaktualizoany: 30 września 2020 przez Jarosław Grabowski