Sytuacja majątkowa spółki rok 2008

  1. Sytuacja majątkowa Spółki.

Wartość brutto środków trwałych będących w dyspozycji Spółki wynosiła:

–            na dzień 01-01-2008r.        – 13.629.760,23 zł

–            na dzień 31-12-2008r.        – 14.095.109,92 zł

Zmiana wartości środków trwałych w roku obrachunkowym wynika:

  1. Ze zmniejszenia ich wartości z powodu:

– likwidacji o kwotę – 67.457,68 zł,

         – sprzedaży o kwotę –  19.239,99 zł.

  1. Ze zwiększenia ich wartości o kwotę  – 552.047,36 zł

      w tym:

  1. a) przyjęcie na stan inwestycji własnych o wartości  035,01 zł,

          w skład, których wchodzą:

– budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej 142.337,13 zł
– środki transportu        29.697,88 zł
     
     
  1. c) przyjęcie na stan środków bezpośrednio z zakupu o wartości 380.012,35 zł

         w skład, których wchodzą:

– budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej 9.000,00 zł
– urządzenia techniczne i maszyny 63.572,81 zł

         – środki transportu                                                                  –         288.867,10 zł

         – inne środki trwałe                                                                 –          18.572,44 zł.

        Wartość netto środków trwałych na dzień 31-12-2008r. wynosiła

        10.591.252,95 zł, w tym:

– grunty/prawo użytkowania wieczystego gruntów 895.535,72 zł
– budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej 7.903.174,35 zł
– urządzenia techniczne i maszyny 1.426.590,03 zł
– środki transportowe 333.226,39 zł
– pozostałe środki trwałe 32.726,46 zł

Ostatnio zaktualizoany: 30 września 2020 przez Jarosław Grabowski