Charakterystyka jednostki rok 2020

 1. Charakterystyka jednostki
  1. Nazwa:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 1. Siedziba:

11-700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie 1A

 1. Forma prawna:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialności

 1. Wysokość kapitału zakładowego:

13.937.000,00 złotych

Kapitał dzieli się na 278.740 udziałów, po 50,00 złotych każdy.

Wszystkie udziały należą do Miasta Mrągowo.

 1. Wysokość kapitału zapasowego:

7.637.780,57 złotych

Kapitał zapasowy został utworzony z podziału zysku netto za lata 1997–2019.

 1. Przedmiot działalności:
  1. produkcja i zaopatrzenie miasta w wodę,
  2. eksploatacja miejskiej sieci wodociągowej, studni publicznych oraz stacji uzdatniania wody,
  3. eksploatacja miejskiej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przepompowni ścieków,
  4. odbiór ścieków od dostawców i ich oczyszczanie,
  5. konserwacja urządzeń, remonty i odtwarzanie majątku eksploatacyjnego,
  6. wydawanie uzgodnień w zakresie budowy przyłączeń do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej i dokonywanie odbioru urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
  7. świadczenie usług w zakresie remontów, budowy i eksploatacji sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
  8. uprawa roślin przemysłowych i inne uprawy rolne,
  9. działalność handlowa w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie działania Spółki,
  10. gospodarka leśna,
  11. szkółkarstwo leśne,
  12. wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną,
  13. produkcja nawozów i związków azotowych.

 

 1. Data rozpoczęcia działalności:

01 lipca 1996 rok

 1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy i reprezentuje go:

mgr inż. Andrzej Wołosz – Dyrektor Zarządu Spółki

Ostatnio zaktualizoany: 13 kwietnia 2022 przez Jarosław Grabowski