BUDOWĘ TRANZYTU SIECI WODOCIĄGOWEJ OD UJĘCIA WODY SOŁTYSKO DO WODOCIĄGU UL. MŁYNOWA  W MRĄGOWIE

OGŁOSZENIE   Nazwa i adres zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo Opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na :    „BUDOWĘ TRANZYTU SIECI WODOCIĄGOWEJ OD UJĘCIA WODY SOŁTYSKO DO WODOCIĄGU UL. MŁYNOWA  W MRĄGOWIE”. Wytyczne do wyceny: Podać ofertę cenową Do  zadania sporządzić  dokumentację. – projekt budowlano…

Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2008

Sprawozdanie Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mrągowie z działalności za 2008 rok                                                              MRĄGOWO 2009 Charakterystyka jednostki Nazwa:          Zakład Wodociągów i Kanalizacji          Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba:          11-700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie 1A Forma prawna:          Spółka z ograniczoną odpowiedzialności Wysokość kapitału zakładowego:          9.059.000,00 złotych          Kapitał dzieli się na 181.180 udziałów, po 50,00…