Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2006 r.

Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie miasta Mrągowa,
obowiązujące od dnia o1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r.
 zatwierdzone Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/1/2005 z dnia 01.12.2005
 1. Ceny wody
  • 1,35 zł/m³ brutto
 2. Cena usługi odprowadzania ścieków
  • 2,40 zł/m³ brutto
 3. Stawka opłaty stałej za wodomierz i rozliczenie odbiorcy z wodomierza o średnicy: 15, 20, 25 mm
  • 1,68 zł/ za odbiorcę na miesiąc brutto
 4. Stawka opłaty stałej za wodomierz i rozliczenie odbiorcy z wodomierza o średnicy: powyżej 25 mm
  • 6,72 zł/ za odbiorcę na miesiąc brutto
 5. Stawka opłaty stałej za rozliczenie odbiorcy bez wodomierza
  • 1,16 zł/ za odbiorcę na miesiąc brutto
Taryfy cen i stawek opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Mrągowa,
obowiązujące od dnia o1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r.
 zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/194/2004 z dnia 26.11.2004
 1. Cena wody
  • 2,04 zł/m3  brutto
 2. Cena usługi odprowadzania ścieków w Polskiej Wsi
  • 2,84 zł/m3  brutto
 3. W pozostałych miejscowościach cena usługi odprowadzania ścieków
  • 3,69 zł/m3  brutto
 4. Stawka opłaty stałej za wodomierz i rozliczenie odbiorcy z wodomierza o średnicy: 15, 20, 25, 32 mm
  • 1,80 zł brutto/ za odbiorcę na miesiąc
 5. Stawka opłaty stałej za wodomierz i rozliczenie odbiorcy z wodomierza o średnicy: powyżej 32  mm
  • 10,00 zł brutto/ za odbiorcę na miesiąc
 6. Stawka opłaty stałej za rozliczenie odbiorcy bez wodomierza
  • 2,14 zł brutto /za odbiorcę na miesiąc

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski