Taryfy cen i stawek opłat obowiązujące od 01 stycznia 2008 r. miasto i gmina Mrągowo

Taryfy cen i stawek opłat obowiązujące od 01 stycznia  2008 r.
                            Teren miasta Mrągowa
1.cena wody  :  1.47 zł/m3  brutto
2.cena usługi odprowadzania ścieków   :  2,70 zł/m3  brutto
3.stawka opłaty stałej – 3,80zł. za odbiorcę za miesiąc
                              Teren Gminy Mrągowa 
1. cena wody  :  2,23 zł/m3  brutto
2. cena usługi odprowadania  ścieków w Polskiej Wsi  : 3,03 złm3  brutto
3. w pozostałych miejscowościach cena usługi odprowadzania ścieków : 3,78 zł/m3
    brutto
4. stawka opłaty stałej – 2,24zł. brutto za odbiorcę za miesiąc
Uchwały
Miasto:
 Uchwała  Nr XV/2 /2007  z dnia  27.11. 2007r
Gmina :
Uchwała Nr  XIII /77/2007  z dnia  27.11.2007r.

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski