OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 11-700 Mrągowo Os. Mazurskie 1A. tel. 0-89/74-61-11 zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym ( do 30.000,00 EURO) na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przedmiot zamówienia     „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Rynkowej dla budynków Nr.9,10,12,14,16,17  w Mrągowie”.   Zakres   zamówienia. Zakres zamówienia został określony w Warunkach Zamówienia Nr 1/DT/2004 z dnia…