Sytuacja majątkowa spółki rok 2003

Stan środków trwałych będących w dyspozycji Spółki, o wartości brutto wynosił: – na dzień 01-01-2002r. – 2.191.698,58 zł – na dzień 31-12-2002r. – 2.270.056,53 zł Zmiana stanu środków trwałych w roku obrachunkowym wynika: Ze zmniejszenia o wartość 43.411,98 zł, w tym: likwidacja środków trwałych – wartość – 27.737,03 zł sprzedaż samochodu NISSAN – 15.674,95 zł…