Taryfy cen i stawek opłat obowiązujące od 01 stycznia 2003 r.

Obowiązujące opłaty za pobieraną wodę z rządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę (Uchwała Rady Gminy w Mrągowie Nr XL 290/2001 z dnia 14 grudnia 2002 roku)

  • za wodę uzdatnioną pobieraną z wodociągów – 1,90 zł/m³ (brutto)

Obowiązujące opłaty za wprowadzanie ścieków do zbiorczych urządzeń kanali-zacyjnych we wsiach: (Uchwała Rady Gminy w Mrągowie Nr XL/291/2001 z dnia 14 grudnia 2001 roku)

  • Marcinkowo za 1 m³ odbieranych ścieków – 3,69 zł (brutto)
  • Boże, Rydwągi za 1 m³ odbieranych ścieków – 4,40 zł (brutto)
  • Polska Wieś za 1 m³ odbieranych ścieków – 2,30 zł (brutto)

Obowiązujące opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia miasta w wodę oraz wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych miasta (Uchwała Rady Miejskiej w Mrągowie Nr XLIV/4/2001 z dnia 14 grudnia 2001r.)

  • za 1 m³ dostarczonej wody – 1,22 zł (brutto)
  • za 1 m³ odbieranych cieków – 2,30 zł (brutto)

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Marcin Rawski