Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 – wyniki

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie informuje, że w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty na badanie bilansu finansowego Spółki za rok 2013, uznano ofertę złożoną przez firmę „FINANS MARK” Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 9A 19-300 Ełk.
Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo, os. Mazurskie 1A zaprasza uprawnione jednostki do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.
BADANIE  NALEŻY  PRZEPROWADZIĆ  DO DNIA 31.03.2014r.
Oferty powinny zawierać:
1.      Dane wraz z dokumentem uprawniającym do badania sprawozdania;
2.      Odpis posiadanych doświadczeń oferenta;
3.      Cenę – kwotę ryczałtową uwzględniająca wszystkie koszty.
Oferty należy składać na adres Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem Oferta na badanie bilansu 2013” w terminie do dnia 15 listopada 2013r.
Podstawowe informacje o firmie można uzyskać pod numerem telefonu 89 742-61-11.

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski