Przetarg nieograniczony na: „Sprzedaż samochodu marki FSO Polonez Truck 1,6” oraz barakowóz (kontener mieszkalny)

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.

os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo, tel. 0-89/742 6111
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na: „Sprzedaż samochodu marki FSO Polonez Truck 1,6” oraz  barakowóz  (kontener mieszkalny)

I.           Przedmiot sprzedaży

a . Samochód marki FSO Polonez Truck 1,6
Parametry techniczno – identyfikacyjne:
1.        marka – FSO Polonez
2.        Typ – Truck
3.        model – 1,6 GLI DC
4.        Rok produkcji – 1995
5.        nr identyfikacyjny – SUPBO6CEJSN039261
6.        rodzaj pojazdu – samochód ciężarowy uniwersalny
7.        rodzaj nadwozia – P-up 2/5
8.        kolor powłoki lakierowanej nadwozia – zielony akryl
9.        rodzaj silnika – ZI
10.     układ /ilość cylindrów silnika – R/4
11.     pojemność skokowa silnika – 1598 ccm
12.     moc silnika – 57 kW
13.     liczba miejsc – 5
14.     rodzaj napędu – tylny
15.     wskazania drogomierza – 176.200 km
16.     data pierwszej rejestracji – 09.11.1995 r.
17.     data ważności badań technicznych – 19.09.2007 r.
18.    cena wywoławcza – 1.800 zł ( słownie : jeden tysiąc osiemset złotych )
19.     wadium – 180 zł
b .  Barakowóz ( kontener mieszkalny )
 1. wymiary – dł.- 5.90 m , szer. – 2,40 m , wys. – 2,50 m
 2. konstrukcja stalowa pokryta blachą ocynkowaną
 3. cena wywoławcza – 800 zł ( słownie : osiemset złotych )
 4. wadium – 80 zł
II.   Przetarg odbędzie się 20 grudnia 2006 r  o godz. 10.00 w siedzibie ZWiK Sp. z o.o w Mrągowie,
       os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo  . Warunkiem przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do
       19 grudnia 2006 r.  ,wpłata na konto ZWiK w Banku Millennium o nr 87 1160 2202 0000 0000 6193
       6648 z dopiskiem – „Wadium na przetarg – Samochód lub barakowóz”. Wpłata przelewem musi być
       dokonana z takim wyprzedzeniem by Bank mógł ją potwierdzić przed upływem terminu wpłaty wadium.
III. Do udzielania wyjaśnień , upoważnia się: Andrzeja Strusa, tel. 089 74124 37 , 0605223838 .  Informacje będą udzielane w dniach pracy ZWiK od godz. 8:00 do 14:00.
Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku ZWiK Spółka z o.o. w Mrągowie w okresie od dnia 28.11.2006 do dnia 20.12.2006 r. oraz przez publikację na stronie internetowej zakładu www.bip.zwik.mragowo.pl
Mrągowo, 27.11.2006 r.
A.S.

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski