Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. wita na łamach BIP

Przedmiotem działalności spółki jest:

produkcja i zaopatrzenie miasta w wodę,

eksploatacja miejskiej sieci wodociągowej, studni publicznych oraz stacji uzdatniania wody,

eksploatacja miejskiej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przepompowni ścieków,

odbiór ścieków od dostawców i ich oczyszczanie,

konserwacja urządzeń, remonty i odtwarzanie majątku eksploatacyjnego,

wydawanie uzgodnień w zakresie budowy przyłączeń do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej i dokonywanie odbioru urządzeń wodno-kanalizacyjnych,

świadczenie usług w zakresie remontów, budowy i eksploatacji sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

działalność handlowa w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie działania Spółki.

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski