Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo, os. Mazurskie 1A zaprasza uprawnione jednostki do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo, os. Mazurskie 1A zaprasza uprawnione jednostki do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.
         BADANIE  NALEŻY  PRZEPROWADZIĆ  DO DNIA 31.03.2013r.
Oferty powinny zawierać:
1.      Dane wraz z dokumentem uprawniającym do badania sprawozdania;
2.      Odpis posiadanych doświadczeń oferenta;
3.      Cenę – kwotę ryczałtową uwzględniająca wszystkie koszty.
Oferty należy składać na adres Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem Oferta na badanie bilansu 2012” w terminie do dnia 31 października 2012r.
Podstawowe informacje o firmie można uzyskać pod numerem telefonu 89 742-61-11.

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski