Wynik Przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie dokumentacji Projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działki oraz przyłączy w granicach nieruchomości budynków usługowych i mieszkalnych nie podłączonych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w Mrągowie.”

OGŁOSZENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

11-700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie 1A . tel. 0-89/742-61-11
e-mail: sekretariat@zwik.mragowo.pl
1)      Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie dokumentacji Projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działki oraz przyłączy w granicach nieruchomości budynków usługowych i mieszkalnych nie podłączonych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w Mrągowie” nie wybrał żadnej ofertę z powodu przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zadania
2)      Zamawiający informuje, że na przetarg wpłynęły 2 ofert:
a.       „NOW-EKO” Biuro Projektów Sp. z o.o., 10-542 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 39 – cena 114.000,00 zł netto+23%VAT.
b.      Projektowanie Instalacji Sanitarnych Szymon Antoniewicz, 84-230 Rumia, ul. Żwirki i Wigury 4/6 – cena 95.000,00 zł netto+23%VAT
Wywieszono dnia:23.08.2011r.
Zdjęto dnia:30.08.2011r.

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski