Przetarg nieograniczony na: „Wykonanie dokumentacji Projektowo-kosztorysowej na przebudowę sieci wodociągowej dla ulic Plutonowej i Sienkiewicza w Mrągowie”

OGŁOSZENIE O   PRZETARGU   NIEOGRANICZONYM PONIŻEJ 60 000 EURO Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 11-700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie 1A. tel. 0-89/742-61-11 e-mail: zwik­­-mragowo@poczta.onet.pl ogłasza przetarg nieograniczony na:  „Wykonanie dokumentacji Projektowo-kosztorysowej na przebudowę sieci wodociągowej dla ulic Plutonowej i Sienkiewicza w Mrągowie” I.         Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro II.         Zamawiający udostępnia SIWZ na…

Przetarg nieograniczony na: „Wykonanie dokumentacji Projektowo-kosztorysowej na modernizację Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Mrągowa w woj. warm-maz.

OGŁOSZENIE O   PRZETARGU   NIEOGRANICZONYM PONIŻEJ 60 000 EURO Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 11-700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie 1A. tel. 0-89/742-61-11 e-mail: zwik­­-mragowo@poczta.onet.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: „Wykonanie dokumentacji Projektowo-kosztorysowej na modernizację Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Mrągowa w województwie warmińsko-mazurskim ”. I.        Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro II.        Zamawiający udostępnia…

Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2007 r. w mieście Mrągowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW                                                    zatwierdzona uchwałą Rady Miejskiej miasta Mrągowo.                                     Nr………………………….z dnia……………………………r. Taryfa obowiązuje od dnia 01.01.2007r. Taryfa została opublikowana na stronie internetowej. Treść taryfy jest wywieszona na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta w Mrągowie oraz umieszczona stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z…

Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2007 r. w gminie Mrągowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW  W GMINIE MRĄGOWO Taryfa obowiązuje od dnia 01.01.2007r. Treść taryfy jest wywieszona na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Mrągowie oraz umieszczona stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie. Taryfa jest zgodna z postanowieniem Wójta Gminy Mrągowo z dnia 27 listopada 2006r.(znak:…

Przetarg nieograniczony na: „Sprzedaż samochodu marki FSO Polonez Truck 1,6” oraz barakowóz (kontener mieszkalny)

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo, tel. 0-89/742 6111 e-mail: wolosz@zwik.mragowo.pl ogłasza ustny przetarg nieograniczony na: „Sprzedaż samochodu marki FSO Polonez Truck 1,6” oraz  barakowóz  (kontener mieszkalny) I.           Przedmiot sprzedaży a . Samochód marki FSO Polonez Truck 1,6 Parametry techniczno – identyfikacyjne: 1.        marka – FSO Polonez 2.        Typ –…

Przetarg nieograniczony na: „Zakup wysokociśnieniowej maszyny czyszczącej, zamontowanej na przyczepie jednoosiowej”

OGŁOSZENIE O   PRZETARGU   NIEOGRANICZONYM PONIŻEJ 60.000 EURO ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo, A. tel. 0-89/742 6111 e-mail: wolosz@zwik.mragowo.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: „Zakup wysokociśnieniowej maszyny czyszczącej, zamontowanej na przyczepie jednoosiowej.”. I.         Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro II.        Zamawiający udostępnia SIWZ na stronie internetowej             www.bip.zwik.mragowo.pl III.       Przedmiot i…

Przetarg nieograniczony na: „Zakup wysokociśnieniowej maszyny czyszczącej, zamontowanej na przyczepie jednoosiowej.”

OGŁOSZENIE O   PRZETARGU   NIEOGRANICZONYM PONIŻEJ 60.000 EURO ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo, A. tel. 0-89/742 6111 e-mail: wolosz@zwik.mragowo.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: „Zakup wysokociśnieniowej maszyny czyszczącej, zamontowanej na przyczepie jednoosiowej.”. I.     Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro II.     Zamawiający udostępnia SIWZ na stronie internetowej www.bip.zwik.mragowo.pl III.    Przedmiot i Zakres…

Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2006 r.

Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Mrągowa, obowiązujące od dnia o1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r.  zatwierdzone Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/1/2005 z dnia 01.12.2005 Ceny wody 1,35 zł/m³ brutto Cena usługi odprowadzania ścieków 2,40 zł/m³ brutto Stawka opłaty stałej za wodomierz i rozliczenie odbiorcy z wodomierza o średnicy: 15,…

Charakterystyka jednostki rok 2006

1. Nazwa: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. Siedziba: 11-700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie 1A 3. Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4. Wysokość kapitału zakładowego: 7.914.700,00 złotych Kapitał dzieli się na 158.294 udziałów po 50.00 złotych każdy. Wszystkie udziały należą do Miasta Mrągowo. 5. Wysokość kapitału zapasowego: 1.117.281,30 złotych Kapitał zapasowy został…

Charakterystyka jednostki rok 2005

1. Nazwa: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. Siedziba: 11-700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie 1A 3. Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4. Wysokość kapitału zakładowego: 5.923.600,00 złotych Kapitał dzieli się na 118.472 udziałów po 50.00 złotych każdy. Wszystkie udziały należą do Miasta Mrągowo. 5. Wysokość kapitału zapasowego: 1.117.281,30 złotych Kapitał zapasowy został…

Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi koło Mrągowa”

OGŁOSZENIE O   PRZETARGU   NIEOGRANICZONYM PONIŻEJ 60.000 EURO ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo, A. tel. 0-89/742 6111 e-mail: wolosz@zwik.mragowo.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu – Modernizacja oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi koło Mrągowa w zakresie wszystkich branż.”. I.         Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro…

Przetarg nieograniczony na: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi koło Mrągowa”

OGŁOSZENIE O   PRZETARGU   NIEOGRANICZONYM PONIŻEJ 5.278.000 EURO ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo, A. tel. 0-89/742 6111 e-mail: wolosz@zwik.mragowo.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi koło Mrągowa” I.   Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony poniżej 5.278.000  euro II.   Zamawiający udostępnia SIWZ na stronie internetowej www.bip.zwik.mragowo.pl III.  Przedmiot i Zakres zamówienia. Przedmiot…

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.

OGŁOSZENIE o  przetargu  nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 11-700 Mrągowo Osiedle Mazurskie 1A woj. warmińsko-mazurskie, powiat mrągowski , tel. [0 89] 742 61 11, tel./fax.  [0 89] 741 86 21 ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: „ Modernizacja Stacji Uzdatniana…

Taryfy cen i stawek opłat obowiązujące od 01 stycznia 2005 r.

Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Mrągowa, obowiązujące od dnia o1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r.  zatwierdzone Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/1/2004 z dnia 03.12.2004 Ceny wody 1,35 zł/m³ brutto Cena usługi odprowadzania ścieków 2,40 zł/m³ brutto Stawka opłaty stałej za wodomierz i rozliczenie odbiorcy z wodomierza o średnicy: 15,…

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: „Modernizacja Stacji Uzdatniana Wody dla miasta Mrągowa w województwie warmińsko – mazurskim”

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 11-700 Mrągowo Osiedle Mazurskie 1A woj. warmińsko-mazurskie, powiat mrągowski , tel. [0 89] 742 61 11, tel./fax. [0 89] 741 86 21 ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: „Modernizacja Stacji Uzdatniana Wody dla miasta Mrągowa w…