Dostawa wraz z montażem elektrowni fotowoltaicznej o mocy min 180 kWp przy Stacji Uzdatniania Wody

Ogłoszenie nr 611206-N-2020 z dnia 2020-11-17 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.:  Dostawa wraz z montażem elektrowni fotowoltaicznej o mocy min 180 kWp przy Stacji Uzdatniania Wody OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu…

Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2008

Sprawozdanie Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mrągowie z działalności za 2008 rok                                                              MRĄGOWO 2009 Charakterystyka jednostki Nazwa:          Zakład Wodociągów i Kanalizacji          Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba:          11-700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie 1A Forma prawna:          Spółka z ograniczoną odpowiedzialności Wysokość kapitału zakładowego:          9.059.000,00 złotych          Kapitał dzieli się na 181.180 udziałów, po 50,00…

Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2019

Sprawozdanie Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mrągowie z działalności za 2019 rok MRĄGOWO  2020 I.      Charakterystyka jednostki 1.    Nazwa:          Zakład Wodociągów i Kanalizacji          Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2.    Siedziba:          11-700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie 1A 3.    Forma prawna:          Spółka z ograniczoną odpowiedzialności 4.    Wysokość kapitału zakładowego:          13.937.000,00…

Sytuacja finansowa i gospodarcza spółki rok 2019

III.      Sytuacja finansowa i gospodarcza Spółki   Działalność Spółki za 2019r. zamknęła się zyskiem brutto w kwocie 1.694.307,96 zł w tym: 1. z działalności podstawowej, tj.: sprzedaż wody i odbiór ścieków   zysk –     1.085.827,36 zł 2. z działalności dodatkowej, tj.: – usługi budowlane i inne, – eksploatacja wodociągów i kanalizacji w gminie Mrągowo  …

Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na kompostowni osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków Polskiej Wsi k/Mrągowa

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na kompostowni osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków Polskiej Wsi k/Mrągowa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu 13. Zamawiający ubiega się o rozszerzenie…

Dostawa i montaż pomostowej wagi samochodowej o nośności 60 t na potrzeby kompostowni osadów ściekowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie

Ogłoszenie nr 544336-N-2020 z dnia 2020-05-27 r.     Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Dostawa i montaż pomostowej wagi samochodowej o nośności 60 t na potrzeby kompostowni osadów ściekowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu…

Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mrągowie z działalności za 2014 rok MRĄGOWO 2015 I. Charakterystyka jednostki 1. Nazwa: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. Siedziba: 11-700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie IA 3, Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialności 4. Wysokość kapitału zakładowego: 13.195.150,00 złotych Kapitał dzieli się…

Charakterystyka jednostki rok 2014

I. Charakterystyka jednostki 1. Nazwa: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. Siedziba: 11-700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie IA 3, Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialności 4. Wysokość kapitału zakładowego: 13.195.150,00 złotych Kapitał dzieli się na 263.903 udziałów, po 50,00 złotych każdy. Wszystkie udziały należą do Miasta Mrągowo. 5. Wysokość kapitału zapasowego: 3 127 437,24…

Sytuacja majątkowa spółki rok 2014

II. Syguacja majątkowa Spółki. Wartość brutto środków trwałych oraz wartości niematerialnych 1 prawnych będących w dyspozycji Spółki wynosiła:    na dzień 01-01-2014r. – 22.145.837,55 zł                         na dzień 31-12-2014r. – 29.266.119,42 zł Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w roku obrachunkowym powstała w wyniku: 1.  Zwiększenia wartościo – 8.218.987,12 zł w nviązku…

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kWp

Ogłoszenie nr 515151-N-2020 z dnia 2020-02-21 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kWp OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu kanalizacyjnego…

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kWp

Ogłoszenie nr 510738-N-2020 z dnia 2020-02-10 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kWp OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu kanalizacyjnego…

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,75 kWp

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,75 kWp OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Zamówienie realizowane jest w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0555/17 dotycząca przedsięwzięcia pn. „Modernizacja…